КАМЕН


Питање 1               
Камен није могуће добро опрати, тј. изгледа добро док је мокар, али кад се осуши добије мрље.
 
Одговор 1
Прање камена по правилу подразумева коришћење велике количине воде. Приликом прања вода улази у камен, раствара један његов део и тако растворене соли износи на површину. После сушења камена растворене соли заостају на његовој површини где стварају наслаге беле, жуте, мрке или неке друге боје. Коришћењем средстaва за чишћење ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и ECO RECEPT 03 овакве наслаге соли могу да се уклоне. Заштита камена средством ECO IMPREGNIR MK спречава поновно појављивање мрља од соли (тзв. исољавање) на камену приликом његовог квашења, било да се ради о прању или киши.
 
Питање 2
Камен у поду објекта се много прља. Неке мрље је јако тешко или немогуће опрати.
 
Одговор 2
У највећем броју случајева камен је могуће очистити и опрати било како и колико да је запрљан. Мрље органског порекла најчешће се уклањају алкалним средством за прање ECO RECEPT 02, док се за оне неорганског порекла користи средство ECO RECEPT 01. Питање које се често поставља јесте колико је исплативо детаљно чишћење камена.
 
Питање 3
Мермерни столови у локалу су запрљани кафом и неким пићима.
 
Одговор 3
Нечистоће органског порекла (кафа, пића, сокови) могу са мермера да се уклоне средством за чишћење и прање ECO RECEPT 02.
 
Питање 4
Камен на фасади је избледео и изгледа као да је испошћен.
 
Одговор 4
Камен временом избледи од воде (атмосферилија), мраза и сунца. Ветар носи честице прашине које механички оштећују камен. Боја и изглед оваквог камена могу да се поправе заштитним средствима ECO IMPREGNIR MK, ECO IMPREGNIR ME и ECO IMPREGNIR A.
 
Питање 5
Ограда од камена се распада у доњем делу, што се види када се чисти двориште (налазимо комадиће камена и малтера).
 
Одговор 5
Камен који се налази ближе земљи или у непосредном контакту више се кваси од оног при врху ограде, па се на њему најпре уочавају оштећења. Камен који је тек почео да пропада и има незнатна оштећења потребно је заштитити средством ECO IMPREGNIR MK. Камен који се распада потребно је предходно ојачати (консолидација камена) средством ECO CONSOLID K, а затим заштитити средством ECO IMPREGNIR MK.
 
Питање 6
Камен се љушти.
 
Одговор 6
Постоје врсте камена који поседују такву структуру да, без обзира на услове експлоатације, непрекидно долази до њиховог љускања (нпр. „Струганик”). Такав камен пере се водом под притиском уз додатак средстава за чишћење ECO RECEPT 01 и ECO RECEPT 02. На овај начин уклањају се слојеви камена који су почели да отпадају. Камен се затим штити средством ECO IMPREGNIR MK и на тај начин спречава да се даље љушти.
Камен који се љушти јер је пропао од старости треба најпре да се ојача (консолидује) средством ECO CONSOLID K, а затим  конзервира средствима ECO IMPREGNIR K и/или ECO IMPREGNIR MK.
 
Питање 7
Камен се осипа у виду песка.
 
Одговор 7
Оваква оштећења на камену јављају се углавном код пешчара. Временом веза између песка и везива, који заједно чине камен, слаби услед пропадања везива, због чега камен почиње да се осипа. Овако оштећен камен најпре треба да се ојача. Консолидација камена изводи се средством ECO CONSOLID K. Камен се затим конзервира средствима ECO IMPREGNIR K и/или ECO IMPREGNIR MK.
 
Питање 8
Камен у темељу старог објекта је доста пропао. Неко је раније поправљао (крпио) камен бетоном (малтером). Све то изгледа ружно и није у складу са структуром и бојом оригиналног камена.
 
Одговор 8
Поправке које су неуспеле су веома честе. Уколико је реч о старом објекту који је под заштитом државе или је значајан из другог разлога, пре почетка радова потребно је прибавити сагласности Завода за заштиту споменика културе.
Старе надоградње се пажљиво обију, камен се, уколико је потребно, очисти и опере средствима ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под притиском, након чега се приступа рестаурацији. Рестауриран камен задржава свој некадашњи, изворни изглед. По завршетку наведених радова изводи се конзервација комплетног кеменог темеља средствима ECO IMPREGNIR K и/или ECO IMPREGNIR MK.
 
Питање 9
Стари објекат. Недостају већи и мањи комади каменог масива.
 
Одговор 9
Поправку (рестаурацију) оваквог камена изводе стручна лица са великим искуством у тој области. Уколико је објекат од културно историјског значаја, потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе и одговарајући надзор. Предузеће HEMI ECO веома успешно изводи ове радове.
 
Питање 10
Камени зид објекта је дебео преко 60cm. Ипак код јаких киша вода улази у објекат.
 
Одговор 10
Зид који пушта воду током кише потребно је пажљиво прегледати. Разлози за овакво стање могу да буду пропале спојнице (фугне), порозан камен или и једно и друго.
Старе спојнице, уколико су лоше, потребно је одстранити и урадити нове материјалом који је трајно еластичан. Ради бољег пријањања и лепљења делови камена између којих долазе спојнице премазују се средством ECO POLYMER D. После сушења спојница целокупан камен конзервира се средством за заштиту ECO IMPREGNIR MK. На овај начин постиже се водонепропусност и водоодбојност камена.
 
Питање 11
Камени темељ објекта почиње да се распада у делу који је при земљи.
 
Одговор 11
Камен који је у додиру са земљом готово увек је влажан. Влага је често један од узрока брзог пропадања камена. Други узрок могу да буду хуминске киселине из земљишта, што је изражено код камена кречњачког порекла. Оба проблема решавају се конзервацијом камена средством ECO IMPREGNIR MK.
 
Питање 12
Губим воду из камене бистјерне (спремник за пијаћу или техничку воду).
 
Одговор 12
Спремник за воду потребно је детаљно прегледати да би се утврдило шта је узрок губитка воде. Губитак воде услед порозности камена решава се премазивањем пода и зидова бистјерне средством ECO IMPREGNIR WN у више слојева. ECO IMPREGNIR WN издржава притисак од 80m воденог стуба (8bar) и здравствено је исправан материјал.
Губитак воде проузрокован оштећењима на спојницама или камену решава се израдом нових спојница од трајно еластичног материјала, односно санацијом камена. По завршетку санације под и зидови бистјерне конзервирају се средством ECO IMPREGNIR WN.
 
Питање 13
На зиду камене фасаде, на северној страни објекта, појављују се маховина и лишаји. Фасада је пескирана, али се после неког времена понавља исто.
 
Одговор 13
Маховина и лишаји појављују се на фасади због влаге. Северна страна објекта је, по правилу, увек најмање осветљена сунцем и највлажнија, па су ту услови за раст ових организама најбољи. Пескирање фасаде механички уклања маховину и лишајеве, али само привремено. Проблем влаге и даље остаје, па се после неког времена лишајеви поново појављују. Фасаду је потребно опрати средством за чишћење ECO RECEPT 02 које разграђује органску материју и водом под притиском. Након сушења фасада се конзервира средством за заштиту ECO IMPREGNIR MK.
 
Питање 14
Фасада од мермерних плоча је испуцала. Напрслине су једва приметне. Па ипак неколико плоча се поломило и отпало са фасаде.
 
Одговор 14
Ситне пукотине вода и мраз временом прошире, па зато мермерне плоче пуцају и отпадају. ECO POLYMER D користи се за слепљивање и затварање пукотина у мермерним плочама. Заштита средством ECO IMPREGNIR MK спречава квашење ових плоча и утицај мраза.
 
Питање 15
На камену се временом јављају бразде и то на местима која су имала боју различиту од боје остатка камена.
 
Одговор 15
Појава је својствена за камен који има бречасту структуру (жиле су од глиновитог материјала који представља везиво). Временом вода испира глиновити део и камен се зато распада. Ову врсту камена најбоље је конзервирати средством ECO IMPREGNIR MK док је нов. Оштећен камен пре конзервације треба ојачати (консолидовати) средствима ECO CONSOLID K и ECO IMPREGNIR K.
 
Питање 16
Поједине камене плоче на тераси су се „подигле”. Тераса местимично изгледа као таласи.
 
Одговор 16
Камене плоче које су уграђене без спојница (фугни) тј. без размака приликом загревања, услед ширења, местимично или по целој површини могу да се „подигну”. Слична ствар може да се деси са керамичким плочицама.
 
Питање 17
Већ други пут фугујем камене плоче у дворишту. Фугне после неког времена пропадну.
 
Одговор 17
Неквалитетан или неодговарајући материјал за фуговање често може да буде узрок  брзог пропадања спојница (фугни). Други узрок могу да буду недовољно широке спојнице које пуцају услед ширења и скупљања материјала. Камен који се услед загревања шири практично здроби спојницу. Спојнице израђене од трајно еластичног материјала справљеног уз додатак средства ECO POLYMER D једине могу да реше овај проблем.
 
Питање 18
На мермерним плочама на фасади појавиле су се жуто-смеђе флеке различитих димензија. Мермерне плоче рађене су у цементном малтеру.
 
Одговор 18

Жуто-смеђе флеке на мермерним плочама често се јављају као последица зарђалог бетонског гвожђа. Зависно од врсте мермера и завршне обраде чишћење се изводи средствима за прање ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02, ECO RECEPT 03 и водом под притиском. Чишћење мермера у овом случају је компликовано, дуготрајно, скупо и само у одређеном броју случајева даје задовољавајуће резултате. Конзервацијом мермера може да се спречи даље појављивање флека.
Најбољи ефекти постижу се конзервацијом мермера пре уградње или непосредно по уградњи. Конзервација се изводи материјалима за заштиту ECO IMPREGNIR K и ECO IMPREGNIR MK.

 
Питање 19
Камен на фасади је добио некакву сивкасту боју.
 
Одговор 19
Сивкаста боја потиче од цементног млека које вода износи на површину камена испирајући малтер или бетон. Цементно млеко уклања се са камена водом под притиском и средствима за чишћење ECO RECEPT 01 и ECO RECEPT 02. Поновно појављивање мрља од цемента спречава се конзервацијом средствима ECO IMPREGNIR K и ECO IMPREGNIR MK.
 
Питање 20
Камени зид је исписан графитима.
 
Одговор 20
Графити са камена могу да се очисте средствима за чишћење и прање ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под притиском 120-140bar-а. Очишћен зид може да се заштити од графита средством за антиграфитну заштиту ECO IMPREGNIR A.
 
Питање 21
Камен на новоизграђеном објекту је запрљан малтером и бојом.
 
Одговор 21
Малтер и боје којима је камен запрљан могу да буду велики проблем ако је камен порозан (нпр. „Пешчар”). Камен може да се делимично очисти механички (шпахтлом, четком, водом под притиском), међутим онај део нечистоћа који је продро у камен чисти се искључиво хемијским путем. Средства која се користе су ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и вода под притиском.
   
Питање 22 Камен је слаб и круни се. Може ли некако да се ојача?
   
Одговор 22
Консолидација је поступак којим се грађевински материјал ојачава. Средством за консолидацију ECO CONSOLID K могуће је камен ојачати тако да му се сила лома повећа у просеку 3,12 пута. Другим речима ако је неки слаб камен има силу лома 3MPa после консолидације сила лома је преко 9MPa.
 
Питање 23
Камени споменик се распада. Биљке и маховина расту из камена.
 
Одговор 23
Биљке и маховина који расту из споменика механички се уклањају и споменик се пажљиво пере и чисти средством ECO RECEPT 02 и водом. Делови камена који недостају се надограђују. Камен који се распада потребно је учврстити. Консолидација камена изводи се средствима ECO CONSOLID K, ECO POLYMER D и ECO IMPREGNIR K. По завршеној санацији, рестаурацији и консолидацији споменик се конзервира средством ECO IMPREGNIR MK. Антиграфитна заштита споменика изводи се након конзервације средством ECO IMPREGNIR A.
 
Питање 24
Новопостављени гранит у купатилима изгледа јако лепо када је поквашен водом, али чим се осуши као да изгуби боју и на њему остаје некаква бела скрама.
 
Одговор 24
Гранит је потребно најпре опрати средствима ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под притиском, а затим заштитити средством ECO IMPREGNIR MK. Уколико желите истакнете боју и структуру гранита препоручујемо додатну заштиту средством ECO IMPREGNIR ME. Камен ће након овакве заштите изгледати као да је мокар.
 
Pitаnje 25
Средства за редовно одржавање камених подова.
 
Odgovor 25
За редовно одржавање камених подова и других површина користе се средства ECO RECEPT 01mod и ECO RECEPT 02mod.
 
Питање 26
Рок трајања заштите за камен.
 
Одговор 26
Атести за наша заштитна средства показују да конзервиран грађевински материјал не стари. Према нашим досадашњим сазнањима прописно изведена заштита на камену може да траје и дуже од 15 (петнаест) година.
лого
најчешћа питања
Претрага
   О нама    |    Производи    |    Услуге    |    Референце    |    Признања    |    Атести    |    Иновације    |    Најчешћа питања    |    Галерија    |    Контакт   
Санацијe, рестаурације, консолидације, конзервације, хидроизолације и остало што други не могу...тако добро
Copyright © 2023 HEMI ECO

Последње прегледане ставке

Ћирилица srb
Latinica srb
English eng